Duivenwaardsedijk 22, 3244 LG Nieuwe Tonge   |   T. +31 (0)6 10 230 303   |   E. info@faunaparkflakkee.nl   |   KVK 24410266   |   IBAN NL60 RABO 0122 1186 77

Luchtvervuiling in Afrika

Dwergmangoest
(Helogale parvula)

Bewegingsgedrag

De dwergmangoest is een klein roofdier dat voorkomt in de graslanden en savannes van Oost- en Zuidelijk Afrika. Het natuurlijk bewegingsgedrag van de dwergmangoest bestaat voornamelijk uit het rennen, graven en klauteren.

De dwergmangoest is zeer snel en behendig en kan snelheden tot 20 km/u bereiken bij het rennen. Het is een uitstekende klimmer en kan zich gemakkelijk door bomen en struiken bewegen. Het graven van holen is een ander belangrijk aspect van het bewegingsgedrag. Deze holen bieden beschutting tegen roofdieren en beschermen tegen extreme temperaturen.

De dwergmangoest is een sociaal dier en leeft in groepen van ongeveer 10 individuen. Binnen deze groepen communiceren ze vaak met elkaar door middel van verschillende geluiden en lichaamstaal. Ze jagen vaak in groepen op kleine dieren zoals insecten, hagedissen en kleine knaagdieren.

Fysieke aanpassingen

De dwergmangoest heeft verschillende fysieke aanpassingen die hem helpen te overleven in zijn omgeving en bij zijn jacht op prooien. Hieronder volgen enkele belangrijke aanpassingen:

 • Klein formaat: De dwergmangoest is een klein roofdier dat slechts ongeveer 25 cm lang wordt en minder dan 500 gram weegt. Dit kleine formaat maakt het dier snel en wendbaar, en stelt hem in staat om zich gemakkelijk door struiken en bomen te bewegen.
 • Sterke poten: Hij heeft sterke poten met scherpe klauwen die hem helpen te graven en te klimmen. Hij kan snelheden tot 20 km/u bereiken bij het rennen en is een behendige klimmer.
 • Scherpe tanden: Hij heeft scherpe tanden waarmee hij zijn prooien kan doden en ontleden. Hij heeft een sterk gebit dat is aangepast aan zijn dieet van insecten, hagedissen en kleine knaagdieren.
 • Goed gehoor en reukvermogen: De dwergmangoest heeft een goed gehoor en reukvermogen waarmee hij zijn prooien kan opsporen en zichzelf kan beschermen tegen roofdieren.
 • Sociale structuur: Deze dieren leven in groepen van ongeveer 10 individuen en heeft een sterk ontwikkeld communicatiesysteem. Dit stelt hem in staat om effectief te jagen en zichzelf te beschermen tegen roofdieren.

Al met al zijn de fysieke aanpassingen van de dwergmangoest gericht op snelheid, behendigheid, jachttechnieken en sociale interactie om te overleven in zijn omgeving.

Natuurlijke biotoop

De dwergmangoest (Helogale parvula) komt van nature voor in de graslanden, savannes en droge bossen van Oost- en Zuidelijk Afrika. Hij leeft voornamelijk in gebieden met een droog klimaat en een lage vegetatie, zoals savannes, graslanden en open bosgebieden.
Deze biotopen bieden de dwergmangoest de benodigde schuilplaatsen en voedselbronnen. Ze graven holen in de grond waarin ze kunnen schuilen tegen de hitte en roofdieren. De open vegetatie zorgt ervoor dat ze gemakkelijk kunnen jagen op hun prooien, zoals insecten, hagedissen en kleine knaagdieren.


De dwergmangoest heeft een groot verspreidingsgebied en komt voor in verschillende landen in Oost- en Zuidelijk Afrika, waaronder Tanzania, Kenia, Zambia, Zimbabwe en Zuid-Afrika.
In gevangenschap kunnen dwergmangoesten ook in andere omgevingen overleven, zoals in woestijngebieden en in stedelijke gebieden, maar hun natuurlijke biotoop blijft de graslanden, savannes en droge bossen van Afrika.

Bedreigingen

Er zijn verschillende bedreigingen voor de dwergmangoest die zijn populatieaantallen hebben doen afnemen. Enkele van deze bedreigingen zijn:

 • Luchtvervuiling : Verbranden van plastic afval heeft gevolgen voor de gezondheid en de leefomgeveing van de dwergmangoest.
 • Habitatverlies: Het leefgebied van de dwergmangoest wordt bedreigd door ontbossing, landbouw en menselijke ontwikkeling. Het verlies van leefgebied beperkt de beschikbaarheid van voedsel en de mogelijkheid om holen te graven, waardoor de populaties van de dwergmangoest afnemen.
 • Vervolging: Dwergmangoesten worden soms gezien als een bedreiging voor pluimvee en kunnen worden gedood door boeren en veehouders. Ook worden ze soms gezien als dragers van ziekten en worden ze daarom gedood door de lokale bevolking.
 • Verstoring: De dwergmangoest wordt ook bedreigd door verstoring van zijn leefgebied door toerisme en recreatie. Menselijke activiteiten kunnen de dieren verjagen of hun gedrag verstoren.
 • Predatie: De dwergmangoest heeft natuurlijke vijanden, zoals roofvogels, slangen en andere roofdieren, die de populaties van dwergmangoesten kunnen decimeren.

Al met al zijn deze bedreigingen een ernstige zorg voor de toekomst van de dwergmangoest, en is het van belang om maatregelen te nemen om hun populaties te beschermen en hun leefgebieden te behouden.

Voortplanting

De dwergmangoest is een sociaal dier dat in groepen leeft en voortplanting is belangrijk voor het behoud van de groep

 • Paaringsseizoen: Het paarseizoen van de dwergmangoest vindt plaats tussen oktober en december in Oost-Afrika, en tussen maart en juni in Zuidelijk Afrika.
 • Voortplantingsgedrag: Tijdens het paarseizoen vindt er een toename plaats in seksueel gedrag binnen de groep. De mannetjes vertonen dan vaak dominant gedrag om vrouwtjes te imponeren. De vrouwtjes kiezen dan uiteindelijk de partner waarmee ze willen paren.
 • Draagtijd en geboorte: De draagtijd van de dwergmangoest bedraagt ongeveer 50-60 dagen. Na de geboorte blijft het jong de eerste week in het hol. Na ongeveer 3-4 weken komt het jong voor het eerst naar buiten en wordt het gezoogd door de moeder.
 • Jongen en opvoeding: Dwergmangoesten krijgen meestal 2-4 jongen per worp. Beide ouders zorgen voor de opvoeding van de jongen en ze worden gezoogd door de moeder totdat ze ongeveer 6-8 weken oud zijn. Vervolgens beginnen de jongen vast voedsel te eten, en na ongeveer 3 maanden worden ze gespeend.
 • Levensduur: Dwergmangoesten kunnen ongeveer 6-8 jaar oud worden in het wild, maar in gevangenschap kan hun levensduur oplopen tot wel 10 jaar.

Kortom, de voortplanting van de dwergmangoest vindt plaats tijdens het paarseizoen, waarbij zowel mannetjes als vrouwtjes actief op zoek gaan naar partners. Na een draagtijd van ongeveer 50-60 dagen worden er 2-4 jongen geboren, die vervolgens door beide ouders worden opgevoed.

Communicatie

De dwergmangoest communiceert op verschillende manieren, zowel vocaal als non-verbaal, om te communiceren met andere groepsleden en om signalen uit te zenden naar mogelijke bedreigingen. Hieronder vind je meer informatie over hoe de dwergmangoest communiceert:

 • Vocalisaties: Dwergmangoesten maken verschillende geluiden om te communiceren, waaronder een reeks aan piepende, fluitende en tjilpende geluiden. Deze geluiden worden gebruikt om contact te maken met andere groepsleden, om alarm te slaan als er een bedreiging is en om signalen uit te zenden bij het jagen of het verdedigen van hun territorium.
 • Lichaamstaal: De dwergmangoest maakt ook gebruik van lichaamstaal om te communiceren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld hun staarten bewegen om hun emoties te tonen, zoals opwinding of angst. Ook kunnen ze hun oren en nek rechtop zetten om alertheid of agressie te tonen.
 • Geurmarkeringen: Dwergmangoesten gebruiken geurmarkeringen om hun territorium af te bakenen en om hun aanwezigheid aan andere dieren te signaleren. Ze markeren hun territorium door middel van hun urine en ontlasting, en door op bepaalde plekken te wrijven met hun lichaam.
 • Tactiele communicatie: Ten slotte gebruiken dwergmangoesten ook tactiele communicatie om te communiceren met elkaar, zoals het likken van elkaars vacht en het zachtjes bijten in de nek of oren. Dit wordt vaak gedaan tijdens het verzorgen van elkaars vacht, en helpt bij het versterken van de band tussen groepsleden.

Kortom, de dwergmangoest communiceert op verschillende manieren, waaronder vocalisaties, lichaamstaal, geurmarkeringen en tactiele communicatie. Door deze verschillende vormen van communicatie kunnen ze effectief samenwerken en zichzelf beschermen tegen bedreigingen in hun omgeving.

Rol in het ecosysteem

De dwergmangoest heeft een belangrijke rol in het ecosysteem waarin het leeft. Hieronder vind je enkele manieren waarop hij bijdraagt aan het ecosysteem:

 • Predatie: Als een carnivoor is de dwergmangoest een belangrijke predator in zijn ecosysteem. Hij jaagt op verschillende soorten prooien, waaronder insecten, reptielen, kleine zoogdieren en vogels. Door het verminderen van de populaties van deze prooien, kan hij de balans in het ecosysteem helpen handhaven.
 • Voedselbron: Naast het jagen op andere dieren, fungeert de dwergmangoest ook als voedselbron voor verschillende roofdieren, zoals roofvogels en grotere roofdieren.
 • Bestuiving: Hij bezoekt regelmatig bloemen op zoek naar nectar en kan hierdoor bijdragen aan de bestuiving van planten en bloemen in zijn leefgebied.
 • Ecosysteem stabiliteit: Door het bewerken van de grond in zoektocht naar voedsel kan hij bijdragen aan de bodemstructuur en het bodemleven in stand houden.

Al met al heeft de dwergmangoest een belangrijke rol in het ecosysteem waarin hij leeft en zijn aanwezigheid kan een positieve invloed hebben op de balans en het functioneren van het ecosysteem.

luchtvervuiling door verbranding

Luchtvervuiling door de verbranding van plastic ontstaat wanneer plastic materialen worden verbrand en daarbij gassen en deeltjes vrijkomen die schadelijk kunnen zijn voor de luchtkwaliteit en de gezondheid van mens en dier. Wanneer plastic wordt verbrand, kunnen er verschillende schadelijke stoffen vrijkomen, waaronder:

Dioxines en furanen: Dit zijn zeer giftige stoffen die kunnen leiden tot gezondheidsproblemen, waaronder kanker, verminderde vruchtbaarheid en schade aan het immuunsysteem.

Vluchtige organische stoffen (VOS): Dit zijn schadelijke gassen die kunnen leiden tot irritatie van de ogen, neus en keel, hoofdpijn en duizeligheid.

Koolmonoxide: Dit is een geurloos, kleurloos en giftig gas dat kan leiden tot hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en in ernstige gevallen zelfs tot bewusteloosheid en dood.

Fijnstof: Dit zijn kleine deeltjes die in de lucht zweven en die kunnen leiden tot ademhalingsproblemen en hart- en vaatziekten.

Luchtvervuiling door de verbranding van plastic kan ook bijdragen aan de opwarming van de aarde door het vrijkomen van broeikasgassen zoals koolstofdioxide en methaan. Het is daarom belangrijk om de verbranding van plastic te vermijden en om afval op een verantwoorde manier te verwerken, bijvoorbeeld door het te recyclen of te hergebruiken.

Indirecte effecten van luchtvervuiling door verbranding zijn onder andere de versterking van het broeikaseffect en klimaatverandering. De uitstoot van kooldioxide en andere broeikasgassen draagt bij aan de opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat. Dit kan leiden tot veranderingen in de weersomstandigheden, natuurrampen en verlies van biodiversiteit

Wat is hiervan het gevolg voor de dwergmangoest?

Luchtvervuiling door de verbranding van plastic kan ook gevolgen hebben voor de dwergmangoest en zijn leefomgeving. Zoals eerder genoemd, kunnen de schadelijke stoffen die vrijkomen bij de verbranding van plastic, de luchtkwaliteit en gezondheid van mens en dier aantasten. De dieren kunnen hierdoor ziek worden en zelfs sterven als het wordt blootgesteld aan hoge niveaus van deze schadelijke stoffen.

Daarnaast kan luchtvervuiling ook indirecte gevolgen hebben voor de dwergmangoest en zijn ecosysteem. Zo kan luchtvervuiling leiden tot veranderingen in de vegetatie en bodemkwaliteit, waardoor de prooidieren van de dwergmangoest kunnen verdwijnen of verminderen. Dit kan de voedselvoorziening van de dwergmangoest aantasten en het kan de populatie van hen doen afnemen.

Bovendien kunnen sommige schadelijke stoffen uit de lucht neerslaan op planten en waterbronnen, waardoor de planten en het water vervuild raken. Dit kan ook de voedselvoorziening van de dwergmangoest beïnvloeden, omdat de dieren die zij eten vergiftigd kunnen zijn door de verontreinigde planten en waterbronnen.

Kortom, luchtvervuiling door de verbranding van plastic kan niet alleen directe, maar ook indirecte gevolgen hebben voor de dwergmangoest en zijn leefomgeving, en daarom is het belangrijk om de impact van menselijke activiteiten op het milieu en de biodiversiteit te verminderen en te voorkomen.

5 Afrikaanse soorten uit die ook last hebben van de bedreigingen van luchtvervuiling

 • De zwarte neushoorn (Diceros bicornis): De zwarte neushoorn is een ernstig bedreigde diersoort die leeft in dezelfde gebieden als de dwergmangoest. De belangrijkste bedreigingen voor deze neushoorn zijn stroperij en habitatverlies.
 • De Afrikaanse wilde hond (Lycaon pictus): De Afrikaanse wilde hond is een bedreigde diersoort die in dezelfde gebieden leeft als de dwergmangoest. De belangrijkste bedreigingen voor deze diersoort zijn habitatverlies en conflicten met mensen.
 • De grévyzebra (Equus grevyi): De grévyzebra is een bedreigde diersoort die voorkomt in dezelfde gebieden als de dwergmangoest. De belangrijkste bedreigingen voor deze diersoort zijn habitatverlies en conflicten met mensen.
 • De leeuw (Panthera leo): De leeuw is een bedreigde diersoort die leeft in dezelfde gebieden als de dwergmangoest. De belangrijkste bedreigingen voor deze diersoort zijn habitatverlies, stroperij en conflicten met mensen.
 • De Afrikaanse olifant (Loxodonta africana): De Afrikaanse olifant is een bedreigde diersoort die in dezelfde gebieden leeft als de dwergmangoest. De belangrijkste bedreigingen voor deze diersoort zijn stroperij, habitatverlies en conflicten met mensen

Luchtvervuiling kan een groot effect hebben op de leefomgeving en gezondheid van dieren. Om de bedreiging van luchtvervuiling aan te pakken, zijn er verschillende stappen die kunnen worden genomen.

Wat kunnen we doen?

 • Verminder de uitstoot van schadelijke stoffen: Een van de belangrijkste manieren om luchtvervuiling te verminderen is door de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Dit kan worden bereikt door bijvoorbeeld het verminderen van de uitstoot van auto’s, vrachtwagens en fabrieken, door het gebruik van schonere energiebronnen zoals zonne-energie en windenergie te bevorderen en door het gebruik van milieuvriendelijke producten te stimuleren.
 • Bevorder het gebruik van openbaar vervoer en fietsen: Als mensen meer gebruik maken van het openbaar vervoer en fietsen in plaats van auto’s te gebruiken, kan dit helpen om de luchtvervuiling te verminderen en de leefomgeving van dieren te verbeteren.
 • Bewustwording en educatie: Het is belangrijk om bewustwording en educatie te bevorderen over de schadelijke effecten van luchtvervuiling en hoe deze kan worden verminderd. Dit kan worden bereikt door bijvoorbeeld educatieve programma’s op scholen en door het organiseren van evenementen en campagnes.
 • Bevorder groene gebouwen: Groene gebouwen zijn ontworpen om energiezuinig te zijn en kunnen bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen. Dit kan worden bereikt door bijvoorbeeld het gebruik van energiezuinige apparatuur, de installatie van groendaken en groene muren en het gebruik van natuurlijk licht.
 • Promoot recycling: Recycling kan helpen om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen door het verminderen van de hoeveelheid afval dat wordt gestort op stortplaatsen en het verminderen van de productie van nieuwe materialen. Het is belangrijk om mensen te stimuleren om te recyclen door bijvoorbeeld het aanbieden van recyclingfaciliteiten en het organiseren van campagnes en evenementen.

Al deze factoren kunnen leiden tot een afname van de populatie van de dwergmangoest, en als er geen maatregelen worden genomen om deze bedreigingen aan te pakken, kan het dier in de toekomst mogelijk uitsterven.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...