Duivenwaardsedijk 22, 3244 LG Nieuwe Tonge   |   T. +31 (0)6 10 230 303   |   E. info@faunaparkflakkee.nl   |   KVK 24410266   |   IBAN NL60 RABO 0122 1186 77

Bosbranden Oceanië

Parma wallaby
(Macropus parma)

Bewegingsgedrag

De parma wallaby is een kleine wallaby die inheems is in Australië. Het bewegingsgedrag van de Parma wallaby wordt gekenmerkt door snelle en behendige sprongen, die hem in staat stellen om zich snel door zijn natuurlijke omgeving te verplaatsen.

Overdag zijn Parma wallaby’s over het algemeen actief, en ze brengen veel tijd door met foerageren. Ze voeden zich hoofdzakelijk met gras, bladeren en scheuten van struiken en bomen. ’s Nachts rusten ze uit in beschutte gebieden, zoals struikgewas en rotsspleten.

Parma wallaby’s zijn uitstekende springers en kunnen met gemak sprongen maken van meer dan 2 meter hoog. Deze sprongen worden vaak gebruikt om obstakels zoals rotsen en struikgewas te omzeilen, of om te ontsnappen aan roofdieren. Ze hebben ook een goed ontwikkelde staart die hen helpt om hun evenwicht te bewaren tijdens het springen en manoeuvreren.

Over het algemeen zijn Parma wallaby’s solitaire dieren, hoewel ze soms in kleine groepen worden waargenomen. Ze hebben een territorium dat ze verdedigen tegen indringers door middel van grommen, schoppen en boksen.

Fysieke aanpassingen

De Parma wallaby, heeft verschillende fysieke aanpassingen die hem helpen te overleven in zijn natuurlijke omgeving

 • Klein formaat: De Parma wallaby is een van de kleinste wallaby’s en heeft een gemiddelde grootte van slechts 40-50 cm. Dit kleine formaat maakt het gemakkelijker voor hem om te navigeren door dichte struiken en struikgewas in zijn habitat.
 • Sterke achterpoten: Zoals alle wallaby’s heeft de Parma wallaby zeer sterke achterpoten. Deze poten zijn ontworpen om snel te kunnen rennen, springen en manoeuvreren over ruig terrein. Dit maakt het voor de wallaby gemakkelijker om snel te ontsnappen aan roofdieren.
 • Grijpstaart: De Parma wallaby heeft een lange, grijpstaart die hij gebruikt om zich vast te houden aan takken en om zijn evenwicht te bewaren tijdens het springen en manoeuvreren. Deze staart helpt de wallaby ook om zichzelf te stabiliseren tijdens het lopen op ruig terrein.
 • Brede voeten: De voeten van de Parma wallaby zijn breed en hebben grote klauwen, waardoor hij gemakkelijk kan klimmen en balanceren op takken en rotsen.
 • Donzige vacht: De Parma wallaby heeft een dikke, donzige vacht die hem beschermt tegen koude temperaturen en regen. Deze vacht dient ook als camouflage in de dichte struiken en struikgewas waar de wallaby leeft.

Over het algemeen hebben deze fysieke aanpassingen de Parma wallaby geholpen om te overleven in zijn natuurlijke habitat, die bestaat uit dicht struikgewas en beboste gebieden met rotsachtig terrein.

Natuurlijke biotoop

De natuurlijke biotoop van de Parma wallaby omvat de regenwouden, bergachtige gebieden en heuvelachtige graslanden van de oostkust van Australië. Ze komen voor in de staten New South Wales en Queensland.

In deze gebieden leven ze in dichte begroeiing, zoals struikgewas, graslanden en bossen met ondergroei. Ze zoeken beschutting in rotsspleten en grotten en kunnen in sommige gebieden ook voorkomen op hoger gelegen gebieden tot op een hoogte van ongeveer 1300 meter.

Parma wallaby’s hebben een voorkeur voor vochtige gebieden en komen vaak voor in de buurt van waterbronnen, zoals kreken, rivieren en beken. Ze voeden zich hoofdzakelijk met gras, bladeren en scheuten van struiken en bomen die in hun natuurlijke biotoop groeien

Bedreigingen

 • Verlies van leefgebied: De Parma wallaby leeft in beboste gebieden en struikgewas, maar deze habitats worden steeds meer aangetast door menselijke activiteiten zoals houtkap, mijnbouw, landbouw en stedelijke ontwikkeling. Hierdoor wordt het leefgebied van de Parma wallaby steeds kleiner en fragmentarischer.
 • Predatie: De Parma wallaby heeft natuurlijke vijanden zoals vossen, katten en honden, maar ook geïntroduceerde roofdieren zoals de rode vos, waartegen de Parma wallaby geen natuurlijke verdediging heeft.
 • Ziekte: De Parma wallaby is vatbaar voor ziekten zoals toxoplasmose en chlamydia, die kunnen worden verspreid door andere dieren die in hun habitat leven.
 • Klimaatverandering: Veranderingen in het klimaat, zoals extreme weersomstandigheden en seizoensveranderingen, kunnen de voedselvoorziening van de Parma wallaby beïnvloeden en de leefgebieden aantasten.
 • Concurrentie met andere diersoorten: De Parma wallaby kan worden verdrongen door andere diersoorten die in dezelfde habitat leven, zoals konijnen en geïntroduceerde grazers zoals herten en geiten.
 • Bosbranden kunnen grote delen van het leefgebied van de Parma wallaby vernietigen en hen blootstellen aan predatie en voedseltekorten. Bovendien kunnen bosbranden de vegetatie vernietigen die nodig is voor de voeding en beschutting van de Parma wallaby.

Klimaatverandering is een belangrijke factor die bijdraagt aan het risico op bosbranden in veel gebieden, waardoor de bedreiging voor de Parma wallaby wordt vergroot. Het risico op bosbranden kan ook worden verhoogd door menselijke activiteiten, zoals het per ongeluk veroorzaken van branden door bijvoorbeeld weggegooide sigaretten, het gebruik van vuur voor landbouw of bosbouw, of het aansteken van vuur voor recreatieve doeleinden zonder de nodige voorzorgsmaatregelen.

Daarom is het belangrijk om de impact van bosbranden op de Parma wallaby en hun leefgebieden te minimaliseren door het implementeren van preventieve maatregelen zoals brandpreventie, vroege detectie en bestrijding van bosbranden, en het herstellen van verbrande gebieden zodat ze opnieuw geschikt worden voor de Parma wallaby.

Voortplanting

Parma wallaby’s planten zich voort via seksuele voortplanting en kennen geen seizoensgebonden paartijd. De vrouwtjes zijn geslachtsrijp op ongeveer 18 maanden leeftijd en mannetjes op ongeveer 24 maanden leeftijd.
Het paringsgedrag van Parma wallaby’s is polygaam, wat betekent dat mannetjes meerdere vrouwtjes kunnen bevruchten en vrouwtjes meerdere mannetjes kunnen accepteren. Het vrouwtje draagt haar jong ongeveer 28 tot 30 dagen in haar buidel voordat het jong wordt geboren. Het jong, dat “joey” wordt genoemd, blijft dan nog ongeveer 7 maanden in de buidel voordat het geleidelijk aan begint te verkennen en zelfstandiger wordt.

Parma wallaby’s zijn in staat tot een uniek vorm van voortplanting die bekend staat als embryonale diapauze, waarbij een bevrucht ei in de baarmoeder kan stoppen met groeien en zich kan “pauzeren” totdat de omstandigheden gunstig zijn voor de ontwikkeling van het jong. Dit betekent dat vrouwtjes jongen kunnen krijgen terwijl ze al een jong in de buidel hebben.

De Parma wallaby is een zeer productief dier, met vrouwtjes die gemiddeld twee jongen per jaar kunnen krijgen, waardoor hun populatie snel kan groeien. Echter, de Parma wallaby wordt bedreigd door habitatverlies en de introductie van roofdieren en ziektes, waardoor hun voortplanting en overleving in het wild wordt bedreigd.

Communicatie

Parma wallaby’s gebruiken verschillende vormen van communicatie om met elkaar te communiceren, waaronder visuele, vocale en geurcommunicatie.

Visuele communicatie omvat lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen, zoals het opheffen van de staart of oren, het openen van de ogen en het draaien van het hoofd om contact te maken of dominantie te tonen. Het likken van het gezicht of het krabben aan de buik kan ook een teken zijn van ontspanning en welzijn.

Vocale communicatie omvat verschillende soorten geluiden, zoals blaffen, kreunen en grommen, die worden gebruikt om alarm te slaan, contact te maken of om te communiceren met soortgenoten.

Geurcommunicatie is een belangrijke vorm van communicatie bij Parma wallaby’s. Ze markeren hun territorium met geur door urine of ontlasting achter te laten op specifieke locaties. Ook de mannelijke Parma wallaby’s hebben klieren in hun borstkas die feromonen afscheiden om hun territorium af te bakenen en vrouwtjes aan te trekken.

Parma wallaby’s hebben ook een zeer ontwikkeld gehoor en zicht, waarmee ze kunnen waarschuwen voor gevaar en andere soorten kunnen detecteren. Ze kunnen geluiden horen die voor mensen niet hoorbaar zijn en hebben een breder gezichtsveld dan mensen.

Rol in het ecosysteem

Parma wallaby’s hebben een belangrijke rol in het ecosysteem waarin ze leven. Ze zijn een belangrijke schakel in de voedselketen en fungeren als prooi voor roofdieren zoals katten, vossen en slangen.

Daarnaast spelen Parma wallaby’s een belangrijke rol bij de verspreiding van zaden van planten. Terwijl ze door hun leefgebied bewegen, verspreiden ze zaden van planten in hun ontlasting en dragen zo bij aan het behoud van de biodiversiteit en het herstel van beschadigde ecosystemen.

Parma wallaby’s hebben ook invloed op de vegetatie in hun leefgebied, doordat ze planten eten en daarmee de groei van bepaalde soorten kunnen beperken. Dit kan op zijn beurt invloed hebben op de samenstelling van de plantengemeenschap en de beschikbaarheid van voedsel voor andere dieren.

Bovendien kunnen Parma wallaby’s bijdragen aan het verminderen van brandrisico’s door het eten van brandbare grassen en het creëren van brandgangen door de vegetatie te trimmen met hun scherpe tanden.

Al met al zijn Parma wallaby’s dus een belangrijk onderdeel van het ecosysteem waarin ze leven en hebben ze een positieve impact op de biodiversiteit en het behoud van de natuurlijke balans in hun leefgebied.

Bosbranden

Bosbranden in Australië zijn natuurlijke of door de mens veroorzaakte branden die voorkomen in de vegetatie van het Australische continent, inclusief bossen, graslanden, struikgewassen en andere gebieden met veel vegetatie. Het land heeft een lange geschiedenis van bosbranden, maar de laatste jaren zijn de branden steeds ernstiger en frequenter geworden, mede door de gevolgen van klimaatverandering.

Bosbranden kunnen worden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder bliksem, menselijke activiteiten en droogte. Bliksem kan bijvoorbeeld een bosbrand veroorzaken door het ontsteken van droog materiaal op de grond, terwijl menselijke activiteiten zoals het verkeerd gebruik van vuur, het wegwerpen van sigarettenpeuken, en landbouw- of bosbouwpraktijken branden kunnen veroorzaken. Ook kunnen branden worden aangestoken uit criminele motieven.

Droogte is een van de belangrijkste factoren die bijdragen aan het ontstaan en verspreiden van bosbranden. Australië is een van de droogste continenten ter wereld en heeft te maken met een sterk wisselend klimaat, waarbij langdurige droogtes worden afgewisseld met overstromingen. De laatste jaren hebben Australië en andere delen van de wereld steeds meer te maken met extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering, zoals droogte, hittegolven en veranderende windpatronen. Deze omstandigheden kunnen het risico op bosbranden verhogen en de verspreiding van branden versnellen.

Wanneer een bosbrand eenmaal is ontstaan, kan deze zich snel verspreiden en grote delen van het land verwoesten. De gevolgen van bosbranden kunnen zeer ernstig zijn, zowel voor de natuurlijke omgeving als voor de menselijke samenleving, met inbegrip van de dood of verwonding van mensen en dieren, vernietiging van huizen, bedrijven en infrastructuur, verlies van economische activiteiten en schade aan de ecosystemen die de basis vormen van de Australische biodiversiteit

Wat is hiervan het gevolg voor de parma wallaby?

Bosbranden zijn een natuurlijk onderdeel van sommige ecosystemen en kunnen bijdragen aan de regeneratie van planten en de biodiversiteit. Echter, ongecontroleerde bosbranden kunnen ook rampzalige gevolgen hebben voor de dieren die in dat gebied leven, waaronder Parma wallaby’s.

Tijdens bosbranden kunnen Parma wallaby’s hun leefgebied en voedselbronnen verliezen, en ook fysiek gewond raken of gedood worden. Bovendien kunnen ze tijdens en na de brand blootgesteld worden aan extreme temperaturen en luchtkwaliteit, wat hun gezondheid kan schaden.

Er zijn echter ook enkele overlevingsstrategieën die Parma wallaby’s kunnen toepassen om zich aan te passen aan bosbranden. Ze kunnen bijvoorbeeld schuilen in ondergrondse holen, of in dichtbegroeide vegetatie of waterrijke gebieden. Ze hebben ook een goed ontwikkelde neus, waarmee ze rook en vuur kunnen detecteren en tijdig kunnen vluchten.

Over het algemeen zijn bosbranden echter een bedreiging voor de overleving van Parma wallaby’s en vele andere diersoorten. Het is daarom belangrijk om bosbranden te voorkomen en te beheren om de impact op de dieren in het ecosysteem te verminderen.

Een aantal diersoorten die last hebben van de bosbranden

 • Koala’s
 • Kangoeroes
 • Wombats
 • Tasmaanse duivels
 • Wallaby’s
 • Possums
 • Emoes
 • Pelikanen
 • Verschillende soorten apen, zoals orang-oetans, gorilla’s en chimpansees
 • Neushoorns en olifanten

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze diersoorten niet allemaal in dezelfde gebieden voorkomen en dat de mate waarin ze last hebben van bosbranden afhangt van verschillende factoren, zoals de omvang van de brand en de beschikbaarheid van schuilplaatsen en voedsel in het gebied. Dierentuinen spelen een belangrijke rol bij het behoud van deze diersoorten en kunnen een rol spelen bij het verlenen van noodhulp en het redden van dieren tijdens bosbranden.

Wat kunnen we doen?

Er zijn verschillende manieren waarop we kunnen bijdragen aan het verminderen van de impact van bosbranden in Australië:

Bosbeheer en preventie: Het verbeteren van bosbeheer en brandpreventiemaatregelen kan helpen om bosbranden te voorkomen of te verminderen. Bijvoorbeeld, door het verminderen van de brandbare materialen in bossen, zoals dode bomen, bladeren en takken, en het creëren van brandgangen en brandbreedtes die voorkomen dat branden zich verspreiden.

Klimaatverandering aanpakken: Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen kan helpen om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen, waardoor de frequentie en intensiteit van bosbranden kunnen afnemen.

Onderzoek en monitoring: Door middel van onderzoek en monitoring van bosbranden kunnen we meer inzicht krijgen in de oorzaken en gevolgen van deze branden, en kunnen we beter voorbereid zijn op toekomstige branden.

Brandbestrijding: Het verbeteren van de brandbestrijdingstechnologie en -strategieën kan helpen om de verspreiding van branden te beperken en om de impact van de branden te verminderen.

Hulp en ondersteuning: Het bieden van hulp en ondersteuning aan de slachtoffers van bosbranden, zoals reddingsdiensten, bewoners en bedrijven, kan helpen om de gevolgen van branden te verminderen en om de getroffen gemeenschappen te ondersteunen.

Duurzaam leven: Het verminderen van onze ecologische voetafdruk en het leven van een duurzaam leven kan helpen om de natuurlijke ecosystemen van Australië te beschermen en te behouden, waardoor het risico op bosbranden kan worden verminderd.

Het verminderen van de impact van bosbranden is een complexe uitdaging die een gecoördineerde inspanning vereist van de overheid, bedrijven, onderzoekers en burgers. Door samen te werken en ons in te zetten voor deze problemen kunnen we de toekomst van Australië en zijn unieke natuurlijke omgeving veiligstellen.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...